NORĖČIAU NUPLĖŠTI NUO TAVĘS KELNAITES IR …

Art Google

Art Google

Labai vėlai grįžau namo iš Latvijos, parą praleidau Rygoje. Likau sužavėtas Latvijos sostine.

Pačiame vidurnaktyje … suskambo didžiausias mano priešas mobilusis telefonas … Pabudęs, tiesiog nesiorentavau aplinkoje … Nesuvokiau kur esantis … Proto  migla truko keletą akimirkų. Visomis valios pastangomis šiaip taip pavyko praplėšti vokus. Kažkur, girdėjosi automobilio įsijungusi signalizacija ir skardus šuns lojimas.

Numeris nežinomas … Atsiliepti ar …. ? !

-  Klausau ! …

- Sveikas, gražuoli ! Norėčiau nuplėšti nuo tavęs kelnaites ir …

- Atleiskite !!! Tikriausia surinkote ne tą numerį ! …

- Tuo geriau, - atsiliepė ji … Stojo trumpa tyla …

- Tai kaip, gyvuojate šią naktelę ? … Man atrodė, kad kitoje telefono pusėje buvo labai pakili nuotaika ir su šypsena. :) Kurį laiką  tylėjau, leisdamas žodžiams ir mintims pakibti ore, nusileisti ir įsiskverbti į aplinką …

- Viso gero , mielas … gražuoli ……………………………………………………………………………..

* * *

Nuėjau į vonią. Atsukęs karštą vandenį, palindau po srovę … Norėjau pamiršti tą vidurnakčio skambutį. Nusprendžiau galvoti tik apie tai, kas mintyse nekelia sumaišties …

* * *

Niekada nesigailėkime to, kas priverčia mus nusišypsoti :)

Tad visiems gražaus ryto skanios kavos ir geros dienos .

Ate :)

- GLUOSNIS - :)

Rodyk draugams

ŽALIOMIS UŽUOLAIDOMIS DANGSTOSI LIETUVA …

Pavasaris - art Oliver  Marinkoski

Pavasaris - art Oliver Marinkoski

Ar jau girdėjote gegutę kukuojant ? Jei ne, tad skubėkite į mišką : ten ji nuo ankstyvo ryto skelbia visiems, kad prasidėjo jos mėnuo. Bet eidami į mišką neužmirškite įsidėti nors kelias  monetas.  Pirmą kartą išgirdus gegutę, pagal lietuvių tautosaką ji  iškukuoja lemtį …

Apsipylusi žiedais gegužė viliote vilioja, svaigina žydinčios žiedų kekės … Ant vienos šakos - dešimtys atspalvių. Ištisa raštų pynė. O kokie kvapai, koks aromatas ! Koks tų žiedų ryškumas, net akys įskausta bežiūrint.  Vyšnios ir obelys pražydo baltesnės už sniegą …

Sugeltonijo pienių plotai. Neries ir Nemuno upių santakos parke, jau zuja mažyčiai pūkuoti pempiukai. Tarp pienių laksto ir geltonoji kielė. Šiandien ant balkono pastebėjau nutūpusi  pailsėti žalvarnį - sako, kad tai - pats puošniausias Lietuvos paukštis. Iš kur jis atsirado ?…

Miesto sode pražydo senasis klevas. Nesuskaičiuosi, ko daugiau - lapų ar žiedų. Traukia klevas bites, vilioja paukščius giesmininkus džiaugsmo ir meilės dainai …

Išeikite į gamtą ir pajuskite šalia didžiausia grožybę, kur paukščiai suokia, kur driekiasi bekraščiai žiedų tiltai.

Gražaus pavasario :) ir geros nuotaikos :)

Rodyk draugams

GRAŽIAUSIAS ŽODIS ŽEMĖJE …

Gloria Adams Art - Motinos meilė vaikui

Gloria Adams Art - Motinos meilė vaikui

MAMA - tai gražiausias žodis žemėje. Mama tu esi artimiausias žmogus pasaulyje, suteikęs gyvybę ir gyvenimo pradmenis, esi viena pačių brangiausių žodžių, kuriame jaučiame tiek daug švento ir brangaus, mielo ir žavaus.

MAMA lydėk mane visur … Aš esu mažytė tavo dalelę, tarsi žemės planeta atitrūkusi nuo liepsnojančios saulės … MAMA  - tai tu esi visų pradžia, gyvybė - saulės šviesa. Tai tu garbė ir sąžinė …

Ačiū mama, už tai kad, davei man gyvybę, kad aklinoj tamsoj randi paguodos ir atjautos gėlelę.

Gerbkime motinas : “JOS NUSKINA DANGIŠKAS ROŽES IR ĮPINA JAS Į ŽEMIŠKĄ GYVENIMĄ.” ( F.Šileris)

Ačiū mama, kad esi šalia !  Duok Dieve Tau sveikatos ir stiprybės !

Visoms MAMOMS šilčiausi sveikinimai MOTINOS DIENOS proga :)

Su meile :)

- GLUOSNIS -

Rodyk draugams

LAIŠKAS SŪNUI …

Art Christian Shloe

Art Christian Shloe

Betvarkant mirusios  žmonos daiktus, tarp senos užrašų knygelės puslapių, tarp sudžiūvusių, mėlynakių jau bekvapių neužmirštuolių žiedų, kurie dar išlaikė savo spalvą radau žmonos laišką rašytą sūnui.

. . .

MIELAS MANO SŪNAU !

Jei tėvas parodys tavo trūkumus ir silpnybes, nesupyk ir geranoriškai su šypsena  padėkok jam.

Atsikėlęs iš lovos, paklok ją. Nusivilkęs drabužius, gražiai pakabink juos ant pakabos.

Baigęs valgyti, nepamiršk padėkoti  žmonai už jos triūsą ir išplauti indus.

Jei kas tavęs ieško, be pykčio atsiliepk. Nuliūdusi, artimą  - paguosk. Neleisk, kad tavo širdies langas pavirstų veidrodžiu …

Nesigėdyk mažytės gailesčio ašaros … Jei koks žmogus tave erzina,  pamėgink jį pamilti …  Visada tikėki savimi, kai nusivili ir abejoji, kad paprasti dalykai yra tokie paprasti  … Pamatysi kiek nuostabių dalykų slypi po menkaverčių apdarų ! … Gyvenk ir džiaukis visa širdimi … Tikėk tuo kas amžina ir tikra !

Suprask, ir perduok tai vaikams, kad meilė prasideda šeimoje.

Džiaukis tuo ką turi, ir būk tuo kuo turėtum  būti vyras žmonai ir savo vaikams.

Būk druska - ji saugo nuo sugedimo …

Niekada nelauk rytdienos, kad galėtum pasakyti, jog myli. Pasakyk tuojau pat … MEILĖ - tai gyvenimas, gyvųjų pasaulis.

Perženk pinigų švaistimo ir grožio išniekinimo ribas.

Būk laimingas : mylėk ir būk mylimas.

Su  meile, tavo mama ……………………………….

Rodyk draugams

DŽIAUGSMINGO ŠV.VELYKŲ RYTO …

MIELI

www.lazuritas.blogas.lt  lankytojai :)

Linkiu džiaugsmingo šv.Velykų ryto, kasdieninių mažų stebuklų, nedūžtančių vilčių, svajonių išsipildymo, sveikatos ir skaisčių pavasario spalvų !

Su Šv. Velykomis  - Prisikėlimo ir Vilties švente ! :)

Rodyk draugams

MAŽAS LAŠELIS PASAULIO VANDENYNE …

Kryžių kalnas Lietuva - Lithuania

Kryžių kalnas Lietuva - Lithuania


Aš užaugau krašte, kur daug rūtų, kryžių … mano visa Lietuva rūtų, kryžių, gintaro, upių, mėlynų ežerų ir žalių miškų kraštas … Lietuva tu esi dideliame pasaulio vandenyne, mažas gintaro lašelis. Mano didelis pasaulis … Svajingos ežerų akys, ir krauju aplaistyta gimtoji žemė … Negaliu aš be jos … Ji brangiausia, ką turiu. .. Negaliu aš be Nemuno, be Vilniaus pasakų miesto, be Aušros vartų, Šiluvos, Tytuvėnų Madonos, be gandrų, kur padangėje skraido, negaliu be šviesios dienos, kai debesys lyg laivai beribių minčių plaukia erdve plačia tolyn …
Tai mano Lietuva , mano didelis pasaulis - kur susikryžiuoja žmonių likimai tarytum keliai, ant plačių delnų. Mano žeme tu kaip motina - priekaištauji mūsų klaidoms , bet ir tylomis jas atleidi …
Aš suaugęs su tavimi. Mano žeme aš mintimis su tavimi ..
.

Rodyk draugams

IŠ VISATOS GAUNAME VISKO, KO TROKŠTAME …

Visata tai - “milžiniškos formos smegenų lastelės. Visata yra sukurta taip, kad duotų mums visa tai, ko reikia ir ko norime … Tik mūsų baimės, gėdos ir dejonės neleidžia gauti neįtikėtinos gyvenimo gausos ir pilnatvės …

Rodyk draugams

BUČINYS: MENAS, ROMANTIKA AR BŪTINYBĖ ?

Francesco Hayer Bučinys

Francesco Hayer Bučinys

Kas sugalvojo bučinį ? Atsakymo niekas nežino. Protėviams bučinys nebuvo švelnumo išraišką. Jie aplaižydavo vienas kitą, kad kompensuotų druskos stygių organizme. Viduramžiu japonai vyrai buvo perspėjami nebučiuoti moters orgazmo metu, nes moteris gali netyčia nukąsti savo partnerio liežuvį. Vėliau bučinys tapo pagarbos, susižavėjimo išraiška.  Senovės Rusioje egzistavo ypatingas - caro bučinys, tai buvo pats didžiausias apdovanojimas. Rytuose lūpomis paliesdavo šventyklos slenkstį, altorių, dievų statulėles. Egipte, parpuolęs ant kelių nulaižydavo žynių pėdas.

Šventų relikvijų, kryžiaus ir Biblijos bučiavimas reiškia šventą tikinčiojo virpulį. Musulmonų maldininkai, atvykę į Meką, bučiuoja šventą Juodąjį akmenį.

Bučinys santuokos ceremonijos pabaigoje yra kilęs iš senovės Romos tradicijos, kur bučinių būdavo žymimas kontraktas. Pirmąją šalimi, kur bučiniai prigijo  kaip merginimo forma, tapo Prancūzija. Prancūziško bučinio metu dirba visi trisdešimt keturi veido raumenys, paprasto - vos du. Aistringo bučinio metu per minutę sudeginama 6,4 kalorijos. Galantiškame amžiuje bučinys tapo priemone geismui sužadinti. Vyrai bučiuodavo moterų krūtinę, ir tai, kaip ir rankos bučiavimas, buvo laikoma įprastu galantiškumu. Tačiau ištikimiausiais  rafinuotų tradicijų pasekėjais tapo ne prancūzai, bet lenkai. Lenkijoje net vakaro žinių vedėjas atsisveikindamas bučiuoja ranką TV diktoriai.

Yra pasaulyje tautų kur bučinys atrodo keistas ir neestetiškas paprotys. Centrinės Afrikos tautose vietoj bučinio priimta trintis nosimis. Vietnamo kalniečiai ir eskimai taip pat griebiasi šios procedūros. O tundros gyventojų burna skirta proziškesniems tikslams : išvalyti lempą, kad nerūktų, pažiaumoti odą, kad ji taptų minkštesnė ir lengviau būtų ją siūti. Estetai vengia liesti partnerio veidą.  Jie priartina nosis tiek, kad jaustų vienas kito kvepalų aromatą ir odos šilumą.

* * *

Rodyk draugams

ESAME PRIE GRAŽIAUSIŲ ŠVENČIŲ SLENKSČIO …

Giotto di Bondone freska šv.Franciškaus bažnyčia - Asižius

Giotto di Bondone freska Šv.Pranciškaus bažnyčia - Asyžius

Esame prie gražiausių švenčių - šv. Kalėdų ir Naujųjų  2 0 1 6 metų - slenksčio.  Tegul mūsų , nuoširdus bendravimas ir gerumas šildo šalia esančius, sužiba ryškia šviesa kiekvienoje šeimoje.

Sveikinu visus Blog’o skaitytojus  su šventėmis ir nuoširdžiai linkiu Jums laimės, meilės, džiaugsmo, ramybės Jūsų namuose, gražių ir prasmingų dienų.

Nuoširdžiai :)

- GLUOSNIS -

Rodyk draugams

INDAS GAUBIAMAS TAMSIŲ PASLAPČIŲ … * 2

Žmonijos istorijoje gausu pavyzdžių apie keistus įvykius ir reiškinius, kurių priežastys - neigiamos energijos krūvį turintis daiktai. Apie tokius daiktus sako, kad jie yra prakeikti, apsėsti piktųjų dvasių … Labai suglumstam kai atsidūrem  su atsitiktinumų mistikos sutapimų.

Tapytojas, vitražistas, scenografas, religinio meno tyrinėtojas, Bažnytinio meno muziejaus įkūrėjas  Adolfas Valeška gyvendamas Indianoje - JAV sukaupė nemaža antikvarinių vertybių. Lietuvai atgavus nepriklausomybę grįžo į Lietuvą su savo darbais ir  labai retų ir vertingų antikvarinių daiktų kolekcija.  Dailininkas daug   antikvarinių daiktų  dovanojo muziejams, o didesnę dalį  paliko savo mylimam anūkui Erdvilai Valeškai. Anūkas nemaža vertybių yra pardavęs, nes reikėjo pinigų pragyvenimui …

Pamenu, sutinku vidurdienį Erdvilą skubantį  Laisvės alėja. Erdvilas ir sako, parduodąs XIII a. Čan dinastijos laikų įspūdingą žalvarinį apeiginį indą taurę - gerti vynui. Senelis pasakojo jam, kad indą  nupirkęs Havajuose iš labai sergančio ir nenorėjusio išsiskirti su savo daiktu seno japono. Japonas pardavęs indą už dviejų dienų mirė. Parduodamas indą japonas senelį du kartus griežtai perspėjo, kad jokiu būdu negalima parduoti pasipelnymo tikslais šiuo apeiginio indo. Indas gali būti tik perduodamas  iš kartos į kartą, arba dovanoti ir tik susirgus ar į didelę bėdą papuolus parduoti ir be jokio pelno. Erdvilas linkęs buvo viską žiūrėti pro pirštus tad indą atidavė į antikvariatą.

Po kiek laiko - parduotuvėje sutinku Erdvilo mama. Iš mamos išgirdau baisią žinią. Po dviejų dienų, kai buvo įstatytas antikvariate iš senelio paveldėtas indas, Erdvilas žuvo autoavarijoje. Kartu važiavęs antrosios žmonos sūnus buvo tik sužeistas.  Žūties dieną turistas iš Kinijos vaikščiodamas po  miestą ir užėjęs į antikvariatą susidomėjo indu. Prašė indo niekam neparduoti ir paliko rankpinigių - pusę kainos kainuojančio indo. Tačiau kinas taip ir nepasirodė. Savininkas kino visur ieškojo, gavęs iš viešbučio adresą bandė skambinti net į Kiniją, bet pirkėjas kaip dingo, taip dingo … tarsi mistikos rūke ištirpo …

Rodyk draugams

Kitas puslapis »