BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

SU PAVASARIU, SU ŠV. VELYKOM !

MIELIEJI mano blogo skaitytojai !

Su pavasariu, su atgimstančia gamta ir jausmais ! Tegul suskambęs Šv. Velykų trimitas atneštų Jums skalsą prie stalo, artimųjų meilę, gerų bičiulių šypsenas ir troškimų išsipildymą.

Būkite laimingi, sulaukę Prisikėlimo valandos !

Džiugių švenčių ! :)

Su Šv. Velykom ! :)

Rodyk draugams

VASARIO 16-TOJI VIENA - STIPRI ŠEIMA

Eglės Dvarionaitės-Vindašienės karpinis

Eglės Dvarionaitės-Vindašienės karpinis

Mes visi nuo mažo iki žilo senelio savo širdyje nešiojamės Tėvynę - Lietuvą. Vasario 16 - toji, tai diena simbolizuojanti stiprybę, dvasią, viltį, ir pagarbą tautos istorijai.

Su Lietuvos nepriklausomybės diena pasveikinkite savo kaimyną, draugą, sutiktą praeivį, o nepažįstamajam atvira širdimi padovanokite :) Šypsena tetrunka akimirką, o atmintyje išlieka visą gyvenimą.

Tegul Valstybės atkūrimo dienos išdidumas nepriklausomybės jausmas, pažadina kiekvieno mūsų širdyje įkvėpimą kurti savo krašto gerovę.

Gyvenkime, mylėkime ir didžiuokimės Tėvynę LIETUVĄ. Iškelkim trispalvę - laisvės vėliavą, ir būkime nuoširdūs, garbingi, vieningi ir viena stipri šeima LIETUVA.

Tegul Vasario 16-toji kiekvieno širdyje skatina pagarbą ir meilę savo Tėvynei. Džiaugsmo, sėkmės, stiprios sveikatos, pakilios nuotaikos Jums Blog’o skaitytojams ir Jūsų artimiesiems linki

- GLUOSNIS -

Rodyk draugams

ESAME PRIE GRAŽIAUSIŲ ŠVENČIŲ SLENKSČIO …

Giotto di Bondone freska šv.Franciškaus bažnyčia - Asižius

Giotto di Bondone freska Šv.Pranciškaus bažnyčia - Asyžius

Esame prie gražiausių švenčių - šv. Kalėdų ir Naujųjų  2 0 1 6 metų - slenksčio.  Tegul mūsų , nuoširdus bendravimas ir gerumas šildo šalia esančius, sužiba ryškia šviesa kiekvienoje šeimoje.

Sveikinu visus Blog’o skaitytojus  su šventėmis ir nuoširdžiai linkiu Jums laimės, meilės, džiaugsmo, ramybės Jūsų namuose, gražių ir prasmingų dienų.

Nuoširdžiai :)

- GLUOSNIS -

Rodyk draugams

VASARIO 16 D. MINTYS …

Gyvenimas bėga, praeina, nebegrįžta, bet didieji gyvenimo įvykiai palieka pėdsakus ateičiai. Kiekviena vasario 16 d. mes sustojame ir mintimis nubėgame į praeities prisiminimus.

Per Nepriklausomos valstybės - laikotarpį, esame nemažą pažangą padarę. Dar nėra pasiekta stebinamų rezultatų, bet ir tai - džiugu, kad tvirta koja žengiame savo tėvų žemėje.

Dabartine žmonių karta, esa laimingesnė už tuos, kuriems likimas nelėmė savo akimis pamatyti laisvą - Nepriklausomą Lietuvą. Tad kiekvienas mūsų turime jaustis gyva dalelytė tautos kūne. Jausti atsakingumą už dabartį ir ateitį, būti sąmoningiems savo krašto patriotais.

Nugalėkime savyje tą nelemtą lietuvišką molio Motiejų, tą simbolį mūsų neryžtingumo, tautinės savigarbos stokos, abejingumo gyvybiškiems tautos reikalams ir užsidarymo siaurame savo asmens kiaute !

Būkime visur ir visuomet vieningi, nes pasaulyje dar nėra tokios jėgos, kuri nugalėtų vieningą tautą.

Gyvuok, stiprėk, klestėk ir kilk, brangi, laisvoji LIETUVA !

Rodyk draugams

VĖLINIŲ ŠVENTĖJE GYVŲJŲ MALDOS IR MINTYS

Basanavičiaus kapas

Basanavičiaus kapas

Vėlinių dieną kapinės atgyja. Tą dieną gaubia gilus liūdesys, kuris atrodo kyla iš kapų, žvelgia nuo kryžių, šlama medžiuose, šnabžda po kojų pageltusiuose medžių lapuose … Ir kaip nebus liūdna. Čia kapuose palaidota daug gražiausių svajonių, kilniausių sumanymų … Greta gyvenimo vargų iškankinto senolio ilsisi jaunatvės jėgų kupinas, dar vos į gyvenimą išplaukęs jaunuolis. Čia amžiną atilsi rado neužbaigęs savo darbą mokslininkas, dailininkas, čia mirtis atvarė tėvą, motiną, likimas amžiams atskyrė mylimąjį nuo mylimosios … Pilkoji žemelė ašaromis laistyta …

Vėlių šventėje kapinėse gyvųjų maldos ir mintys jungiasi su mirusių vėlėmis. Tą dieną žmogaus siela turtėja. Ji atitrūksta nuo gyvenimo kasdienės rutinos ir kyla prie amžinųjų vertybių.

Tad per vėlines junkimės su vėlėmis tyloje … kad ir kaip būtų sunku. Dėkokim Dievui už kiekvieną nugyventą dieną, minutę, akimirką, net sekundės dalį …

Rodyk draugams

MALDOS IR MINTYS JUNGIASI SU MIRUSIŲJŲ VĖLEMIS

Vasara nubėgo į praeitį …  Nebežaliuoja įvairiažiedės pievos, nutilo skambios paukščių giesmės. Tik neramusis vėjas negailestingai drasko pageltusius medžių lapus, o lietutis vis dažniau laistinėja žemelę. Įsiklausius vakarais į vėjo raudas, rodos, lyg verkia žemelė savo dingusių grožybių, laisto jos palaikus ašaromis … Viskas pasaulyje keičiasi. Čia nyksta ir vėl kyla … Šiuo liūdnuoju rudens metu mes švenčiame ilgės - vėlinės - vėlių šventę.

Vėlinių dieną kapinės atgyja. Visus tą dieną gaubia gilūs liūdesys, kuris rodos kyla iš kapo, žvelgia nuo kryžių, šlama medžiuose, šnabžda po kojų mindžiojamuose lapuose …

Tegul vėlių šventėje - kapinėse gyvųjų maldos ir mintys jungiasi su mirusiųjų vėlemis. Tegul tą dieną žmogaus siela turtėja.

Rodyk draugams

2011 - ŲJŲ LANGAS DAR - SKAIDRUS …

Laiko gūsiai nuplėš paskutinius kalendoriaus lapelius. Net patikėti sunku, kad šitas kalendorius dar palyginti neseniai buvo storas … Pamenat - žiūrėjom į jį ir galvojom : kiek dienų priešakyje, vilčių ir susitikimų, darbų, žygių, džiaugsmingų vakarų ! … Ir štai visa tai - jau eina į praeitį. Šauk nešaukęs - nieko nesugrąžinsi, nebent prisiminimus. Prieš akis naujas - ir vėl storas - kalendorius. Ant jo keturi paslaptingi skaičiai  2 0 1 1 . Tarytum durys į nežinomą pasaulį …

Naujieji, Naujieji … Regis įmanytume - viską pradėtume iš naujo ! … Daugelis esame gabūs, bet va, ištesėti …, mes kai kada nebesurandam nei noro nei žodžių savoms mintims išreikšti. Ne sykį girdime iš kalbančios dėžės - TV, iš seimo galvų, iš tribūnų prisiekinėjant : atiduosime visas jėgas, viską padarysime … įgyvendinsim, spręsim sunkmečio iššūkio problemas … Nepraleidžia “galvos”  progos pašiepti trūkumus, kuriu apstu, bet vengiama didesnės atsakomybės …

Pamenu, prieš metus tokį atsitikimą - darbovietėje. Vienas  “šaunuolis” išsijuosęs koneveikdavo savo viršininką, sakydamas, jog toks nemokša gadina visų vadovų autoritetą … Tą viršininką nemokšą  atleido ir tam “šaunuoliui” pasiūlė užimti jo vietą. Ir ką jūs manot ?  “Šaunuolis” iškart atsisakė paaukštinimo : girdi, kam man viso to reikia ? … Bet jeigu šitaip, tai ar tu žmogau, turi moralinę, teisę vien kritikuoti kitus - pats nė piršto nepajudindamas ? Dar ne visuomet pas mus lemia žinios, gabumai, pastangos - kai kada kažkieno “globėjiška” ranka kelia vidutinioką ar net visai menkystą … Ne visi prisimena, kad jokie nuopelnai, talentai ar pareigos nesuteikia teisės plėšikauti, grobstyti, prisikišti kišenes, žeminti kitus žmones …

Tačiau Naujųjų  2011-ųjų langas dar skaidrus, švarus švarutėlis : tegul kas buvo bloga, teištirpsta kartu su paskutiniuoju laikrodžio dūžiu.

Tikiu, kad likimai, gyvenimai priklauso nuo meilės, pagarbos, ištikimybės - visų tų žmogui brangiausių dalykų, kurie neišmatuojami, nepasveriami jokiais prietaisais, bet kurie mūsų valioje, mūsų rankose.

Tikiu, jog mūsų santarvė bei pažanga tai mūsų ir mūsų vaikų ateitis priklauso nuo kiekvieno ištarto  “taip” arba “ne” …

Taigi - geros nuotaikos, drąsos … , verčiant paskutinį kalendoriaus lapelį.

LAIMINGŲ  IR  PRASMINGŲ   2 0 1 1   METŲ  ! !

Rodyk draugams

NEKALTAS KYŠIS

Savaitgalį per tradicinę Kauno miesto dienos gimtadienio šventę vieną  “Kauno Pone” su drauge ir kokia penkerių metų berniuku vaikštinėjo ir apžiūrinėjo Laisvės alėjoje vykstančia mugę, dienos šventės renginius.

Berniukas gavęs iš mamos krepšelį saldainių nepastebėtas pasimeta tarp žmonių, garsų ir kvapų, palikdamas mamą ir mamos draugę besisukiojančia prie gausybės tautodailininkų kryžių, kryželių, koplytstulpių, kryželiais apkabinėtų šventųjų paveikslų  …

- Aurimai, toli nenubėk, dar policininkas areštuos ! Spėja šuktelėti ir perrėkti gatvės triukšmą mamą. Staiga mama ir drauge mato : prie knygyno stovi aukštas, plonas policininkas, o šalia jo - Aurimas. Ir ką gi ? ! … Berniukas vaišina policininką saldainiais.

- Aurimai ką tu sugalvojai ? … Motina puola prie berniuko.

- Mama, dabar manęs dėdė policininkas niekada neareštuos - nes aš policininkui daviau kyšį …

Rodyk draugams

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

Prisikėlimo rytas - pavasario žemėje ir sieloj.

Atverkime savo širdį - tyram džiaugsmui.

Trims gražiems žodžiams -

TIKĖJIMUI,

VILČIAI,

MEILIAI.

Tegul ant Jūsų stalo velykiniai margučiai lyg smagūs LAIMĖS ratai gyvenimu riedės !

Pavasariškos nuotaikos, saulėtų ir šviesių Šv.Velykų visiems mano blogo skaitytojams.

Linksmų ALLELUJE !

Rodyk draugams

VERBŲ SEKMADIENIS - ŠIRDŽIŲ ATVĖRIMO ŠVENTĖ

Su bundančiu pavasariu, žaliomis šakelėmis šį sekmadienį atgims visa Lietuva. Kaimai, nuostabūs maži miesteliai ir didieji miestai mirgės daugiaspalvėmis verbomis. Verbų sekmadienį, galima vadinti  “žalios šakelės ” šventę. Širdžių atvėrimo Kristaus šventę. Velykų laukimas prasideda nuo Verbų sekmadienio. Savaitė iki Prisikėlimo džiaugsmo.

Pamenu, vaikystėje pas močiutę verba, - kadugio ir gluosnio šakelės surištos virvele ir su popierinėmis gėlėmis buvo užkišta už seno nuo laiko pablukusio dulkėmis prisigėrusio, tamsiais aliejiniais dažais nutapyto Švento Antano paveikslo. Pavasariu kvepianti šakele man vaikui atrodė kažkokia stebuklingą burtų šakele, kuri turi magiškų galių, lyg iš pasakos, tik truko gerosios fėjos … Lipdavau ant kėdės ir norėjau paliesti, kad būtų namiškiai sveiki, ir viso pasaulio žmonės laimingi …

Tegul šiemetinės verbos atneša į visų Lietuvos žmonių gimtus namus sveikatą, ramybės sieloje, išminties.

Ramios Didžiosios savaitės ir Dieviškos palaimos !

Rodyk draugams