BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

KALĖDOS - TAI MEILĖ … …

Štai jau ir baigiasi Advento laikotarpis. Artėja Šv. Kalėdos bet ir jos, Kalėdos praeis kaip daugybė kitų -beprasmiškoje prieššventinio maratono, Kalėdinių dovanų pirkimo “psichozes”, Kūčių vakarienės, Kalėdų baliaus - skrandžiui, vyno, šampano, ir kvailų juokelių - Kalėdų senelio , kuris visada nulūžta nuo … neapskaičiuotų dozių, kur viskas taip tuščia ir netikra …
Tad neleiskime, kad mus apimtų sentimentalizmas, netikra artimo meilė, vieną dieną tveriantis gerumas.
Kalėdos - tai įvykis, kuris pakeičia gyvenimą, o ne pakoreguoja vieną dieną kada būname truputi “g e r e s n i”.
Kalėdos - tai Meilė, kuri nužengia tarp žmonių ir dovanoja tiems, kas to nori, sugebantis kentėti dėl kito, pilnai atverta širdimi visa savo būtybe.
Kalėdos - tai ne išoriniai papuošalai, o jausmas širdyje. Tik būdamas draugiškas ir atlaidus pajusi Kalėdų dvasią.
Jei nėra to, vadinasi tai netikros Kalėdos.

Linkiu, visiems mano blogo skaitytojams, kad likimas būtų dosnesnis, kad pildytųsi svajonės, nepristigtų džiaugsmo ir laimės, tačiau labiausiai linkiu svarbiausio dalyko, kad meilės ugnis degtų mūsų širdyse !

Dvasingų Šv.Kalėdų ir viltingų  2 0 1 4 metų !

Rodyk draugams

SU ŠV.VELYKOM !

SVEIKINU VISUS SU ŠV. VELYKOM  ! ! !

Linkiu, kad Šv. Velykų rytą skambantys varpai ir giesmės suteiktų šviesių vilčių ir prikeltų sielą. Būkim atviri - paspauskim rankas, užmirškim gėlą.

Tegul su pavasariu į Jūsų namus ateina jaukumas, šiluma ir laimė. :)

Su šV.Velykom !

Rodyk draugams

ŠVENTINIO DŽIAUGSMO, VIENYBĖS IR SUSITELKIMO ! …

Dažnai mes Kauniečiai praeiname pro šį miesto jaunimo ir senjorų pamėgtą, savotiškai prisiminimų apipintą, gražų ir mielą  mūsų širdžiai sodelį. Sodelis primena gilią miesto praeitį, joje praėjo, nuaidėjo  mūsų senelių , tėvų  jaunystė …Tai - mūsų gyvenimo langelis pro kurį, mes matome didelę saulę kylančią virš mūsų miesto.

Linkiu būti visiems laisviems pirmiausia savyje, vilties, kantrybės ir tikėjimo rydiena.   Saugokime  ir puoselėkime valstybę kaip savo namus, būkime verti iškovotos laisvės !

Šventinio džiaugsmo, vienybės ir susitelkimo !

******

Rodyk draugams

NAUJIEJI ATSKLEIS NAUJĄ GYVENIMO KNYGOS PUSLAPĮ …

Jeigu kiekvienas iš mūsų padėtų ranką ant širdies, ir perverstų savo gyvenimo knygos puslapius, tai, be abejo rastų tokių vietų, kurias norėtų ištrinti …

***

Greit bokšto laikrodis nakties vidury išmuš dvylika stebuklingų  dūžių, ir vieni pergyventi metai nueis į užmaršties gelmes, o iš ateities rūmų išeis kiti NAUJIEJI METAI, kurie, užuot kilę į vaišes, pirmiausia atskleis naują gyvenimo knygos puslapį.

Pasijuokime iš viskuo, kas bloga … Daugiau šypsokimės, optimizmo ir geros nuotaikos, sveikatos, įleiskime į savo namus svajonę, naujų minčių, naujų jėgų ateinančiais Naujaisiais Metais !

Su Naujais  2 0 1 3  Metais !

Spaudžiu dešinę :)

- GLUOSNIS -

Rodyk draugams

RAMYBĖS GEROS VALIOS ŽMONĖMS …

Pasaulio pabaigos taip ir nesulaukėm, ji ateis, kai jos jau niekas nesitikės, o ne pagal konkrečią datą , nes kur žmogus planuoja Devulis juokiasi :) Mylėkim savo žemę, retkarčiais pakelkim akis į dangų, padėkokim Viešpačiui už nuostabiai sukurtą Visatą.

Slenka dienos lyg pilki debesys. Jos tokios vienodos, nuobodžios … Vis tie patys kasdieniniai darbai ir įkyrūs rūpesčiai … Tik šventės žmogų atitraukia nuo to kasdieniškumo ir džiaugsmingai nuteikia. Gražiai turiningai praleistos šventės dvasią pragiedrina. Ypač po lietingo, įkyriojo rudens laukiamos baltosios snieguotosios Kalėdų šventės. Iš žilosios senovės Kalėdų šventės iškilmingai švenčiamos. Jos žmogaus širdį pripildo ilgesio kažko brangaus ir laukiamo … Kalėdos - tai šventės, kurių negali įsivaizduoti be žvaigždžių spindesio ! Jos visada susiję su mūsų siekiais, svajonėmis, jų išsipildymų ! Tegul nors viena iš jų tampa Jūsų tikroji kelrodė , visada patikimai, stabiliai ir užtikrintai atvedanti prie pasirinkto tikslo ! …

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tegul išdidžiai gaudžia šv.Kalėdų varpai, o jų aidai ramina sielą, nes juose girdisi Kalėdų Mintis: Ramybė geros valios žmonėms …

Gražių švenčių Jums blog’o lankytojai, šilto ir jaukaus namų židinio, skalsaus stalo, stebuklingo artimųjų susibūrimo, spindinčių laimingų džiaugsmingų akių.

SU ŠVENTOM KALĖDOM  ! ! !

***

Rodyk draugams

DŽIUGAUS PRISIKĖLIMO DŽIAUGSMO !

Nuoširdžiai sveikinu visus Blog’o skaitytojus su nuostabia - Velykų ir gamtos pabudimo  - švente. Lai gaudžiantys bažnyčių varpai pripildo Jūsų širdis gerumo, meilės, vilties ir tikėjimo. Tegul malonės, tiesos pažinimas visada lydi Jus ir Jūsų artimuosius, o prisikėlusio Kristaus artuma tesuteikia džiaugsmo ir ramybės kiekvieno namams.

Su ŠV.Velykom !

Rodyk draugams

JAU KALĖDINIAI VARPELIAI SKAMBA IR NAUJIEJI ANT MŪSŲ NAMŲ SLENKSČIO

Greitai tirpsta laikas … Jau ir Šv. Kalėdų  varpeliai skamba, ir Naujieji Metai  2012    stovi ant mūsų namų slenksčio. Šv. Kalėdos ir Naujieji Metai  - tai sveikinimų ir palinkėjimų metas.

Linkiu blog’o skaitytojams gražių, jaukių  Šv. Kalėdų, sėkmingiausių metų, kad vienas kitam nenusibostume, kad turėtume, kur užsukti prisiglausti mintimis.

Tegul laimė ir džiaugsmas lydi ištisus metus.

Tegul smulkmenos niekad negniaužia širdies.

Tegul didelės mintys ir užmojai platūs, sunkumus įveikti padės.

Atraskite džiaugsmą gyvenimo kasdienybėje, atvirumo gerumui ir būkite laimingi !

Su meile ir pagarba

- GLUOSNIS -

Rodyk draugams

SU PRISIKĖLIMO ŠVENTE !

Mieli Blog’e skaitytojai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus su džiaugsminga ir šviesia Kristaus prisikėlimo švente.

Tegu bundant Žemei, iš sąstingio nubunda  viltys bei troškimai.

Tegu Jūsų gyvenime pagrindinėmis taptų dvasinės vertybės.

Tegu Kristaus prisikėlimo diena apdovanoja  visus laime, sveikata, tegu ji atneša šviesą, santarvę ir meilę į Jūsų namus ir šeimas.

Gražaus Šv. Velykų ryto !

GLUOSNIS

Rodyk draugams

KALĖDŲ VARPAI

Kelkite … kelkite … kelkite …

Kaip paslaptingai gaudžia varpai. Nepaliaujamai sklinda sidabriniai jų aidai, džiaugsmingai užliedami visą žemę. Kokie paslaptingi tu varpų aidai.

Kelkite … kelkite … kelkite …

———————————————————-

Ir budėjo nakties tamsumoje susirinkusios minių minios, o iš jų akių įsmeigtų į paslaptingas erdves, tryško begalinis ilgesys. Laukė ir troško jos To, kuris turėjo ateiti ir atnešti pasauliui tiesą ir laimę. Iškeltomis rankomis siuntė į žvaigždėtas erdves maldą :

-Ateik ! …

Ir nušvito neišmatuojamos erdvės, o minių akys spindėjo džiaugsmu …

Štai atėjo Jis iš Paslaptingojo Pasaulio, amžių lauktasis, toks mažas vaikelis, ir išskleidė minioms savo mažytes rankytes, ir taip meiliai šypsojos. Toji Jo šypsena įžiebė jų krūtinėse karštą meilę …

————————————————————-

Taip išdidžiai gaudžia Šv. Kalėdų varpai, o jų aidai taip ramina sielą, nes jose girdisi Šv. Kalėdų Mintis :

- Ramybė geros valios žmonėms …

————————————————————-

Mano jausmų, bei minčių BLOGAS - LAZURITAS skaitytojai !

Prie šventinio stalo sėskime su šviesia viltimi ir tikėjimu. Geros sveikatos Jums. Sėkmės ir džiaugsmo Jūsų namams.

Laimingi būkite ! Ramių šviesių Šv.Kalėdų !

Su meile ir pagarba

- GLUOSNIS -

Rodyk draugams

« Naujesni įrašai