BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

SU PAVASARIU, SU ŠV. VELYKOM !

MIELIEJI mano blogo skaitytojai !

Su pavasariu, su atgimstančia gamta ir jausmais ! Tegul suskambęs Šv. Velykų trimitas atneštų Jums skalsą prie stalo, artimųjų meilę, gerų bičiulių šypsenas ir troškimų išsipildymą.

Būkite laimingi, sulaukę Prisikėlimo valandos !

Džiugių švenčių ! :)

Su Šv. Velykom ! :)

Rodyk draugams

VASARIO 16-TOJI VIENA - STIPRI ŠEIMA

Eglės Dvarionaitės-Vindašienės karpinis

Eglės Dvarionaitės-Vindašienės karpinis

Mes visi nuo mažo iki žilo senelio savo širdyje nešiojamės Tėvynę - Lietuvą. Vasario 16 - toji, tai diena simbolizuojanti stiprybę, dvasią, viltį, ir pagarbą tautos istorijai.

Su Lietuvos nepriklausomybės diena pasveikinkite savo kaimyną, draugą, sutiktą praeivį, o nepažįstamajam atvira širdimi padovanokite :) Šypsena tetrunka akimirką, o atmintyje išlieka visą gyvenimą.

Tegul Valstybės atkūrimo dienos išdidumas nepriklausomybės jausmas, pažadina kiekvieno mūsų širdyje įkvėpimą kurti savo krašto gerovę.

Gyvenkime, mylėkime ir didžiuokimės Tėvynę LIETUVĄ. Iškelkim trispalvę - laisvės vėliavą, ir būkime nuoširdūs, garbingi, vieningi ir viena stipri šeima LIETUVA.

Tegul Vasario 16-toji kiekvieno širdyje skatina pagarbą ir meilę savo Tėvynei. Džiaugsmo, sėkmės, stiprios sveikatos, pakilios nuotaikos Jums Blog’o skaitytojams ir Jūsų artimiesiems linki

- GLUOSNIS -

Rodyk draugams

UŽVERTUS SENĄ LAPĄ PRAEITIES … …

Senieji Metai savo dainą baigia … Užvertus seną lapą praeities …

Linkiu mano Blogo  skaitytojams, kad Jūsų svajonės - nesudegtų spalvotų žvakių liepsnoje, kad sėkmė neapleistų Jūsų namų, kad kišenėse nešvilptų vėjai, o labiausiai, kad netrūktų  i š t i k i m ų draugų !

Laimingų Naujųjų  2 0 1 7 Metų ! :) :)  :)

Būkite laimingi ! :

Rodyk draugams

Neišmatuojama Kalėdų prasmė …

Kiekvienais metais laukiu Kalėdų. Kalėdos  jau pats žodis  d ž i u g i n a  širdį. Nesvarbu, kad mes bijome to pašėlusio skubėjimo, ilgų Kalėdinių dovanų sąrašų ką reikia nupirkti ir padovanot kai ateis Kalėdos. Vis dar jaučiame šiltą jausmą , kurį jautėme kai buvome vaikai, tą pačią šilumą, kurį pripildo širdis ir mūsų namus.

K a l ė d o s yra tikriausios kai mes jas švenčiame dovanodami meiles šviesą, tiesa, kam jos labiausiai reikia … Išmokime vieni kitiems dažniau pasakyti gerą žodį, išgirsti vienas kitą …

Linkiu visiems linksmą Kalėdinę dvasią išsaugoti  v i s u s   metus, o Kalėdų senelis, tegul nustebina visus  s t a i g m e n o m i s .


Linksmų Šv.Kalėdų ir Laimingų  N a u j ų j ų   2 0  1 7  Metų  ! :)

:( :)

Rodyk draugams

GRAŽIAUSIAS ŽODIS ŽEMĖJE …

Gloria Adams Art - Motinos meilė vaikui

Gloria Adams Art - Motinos meilė vaikui

MAMA - tai gražiausias žodis žemėje. Mama tu esi artimiausias žmogus pasaulyje, suteikęs gyvybę ir gyvenimo pradmenis, esi viena pačių brangiausių žodžių, kuriame jaučiame tiek daug švento ir brangaus, mielo ir žavaus.

MAMA lydėk mane visur … Aš esu mažytė tavo dalelę, tarsi žemės planeta atitrūkusi nuo liepsnojančios saulės … MAMA  - tai tu esi visų pradžia, gyvybė - saulės šviesa. Tai tu garbė ir sąžinė …

Ačiū mama, už tai kad, davei man gyvybę, kad aklinoj tamsoj randi paguodos ir atjautos gėlelę.

Gerbkime motinas : “JOS NUSKINA DANGIŠKAS ROŽES IR ĮPINA JAS Į ŽEMIŠKĄ GYVENIMĄ.” ( F.Šileris)

Ačiū mama, kad esi šalia !  Duok Dieve Tau sveikatos ir stiprybės !

Visoms MAMOMS šilčiausi sveikinimai MOTINOS DIENOS proga :)

Su meile :)

- GLUOSNIS -

Rodyk draugams

DŽIAUGSMINGO ŠV.VELYKŲ RYTO …

MIELI

www.lazuritas.blogas.lt  lankytojai :)

Linkiu džiaugsmingo šv.Velykų ryto, kasdieninių mažų stebuklų, nedūžtančių vilčių, svajonių išsipildymo, sveikatos ir skaisčių pavasario spalvų !

Su Šv. Velykomis  - Prisikėlimo ir Vilties švente ! :)

Rodyk draugams

ESAME PRIE GRAŽIAUSIŲ ŠVENČIŲ SLENKSČIO …

Giotto di Bondone freska šv.Franciškaus bažnyčia - Asižius

Giotto di Bondone freska Šv.Pranciškaus bažnyčia - Asyžius

Esame prie gražiausių švenčių - šv. Kalėdų ir Naujųjų  2 0 1 6 metų - slenksčio.  Tegul mūsų , nuoširdus bendravimas ir gerumas šildo šalia esančius, sužiba ryškia šviesa kiekvienoje šeimoje.

Sveikinu visus Blog’o skaitytojus  su šventėmis ir nuoširdžiai linkiu Jums laimės, meilės, džiaugsmo, ramybės Jūsų namuose, gražių ir prasmingų dienų.

Nuoširdžiai :)

- GLUOSNIS -

Rodyk draugams

PALAIMINTO RYTO …

Su Velykom !

Bučiuoja pavasario saulė.

Su Velykom !

Linguoja pirmieji žiedai.

Su Velykom !

Dainuoja praskridusi paukštė.

Su Velykom !

Te džiaugsmo pilni bus namai.

Šviesių, ramių ir prasmingų šv. Velykų !
:)
Su pagarba
- GLUOSNIS -

Rodyk draugams

TEAPGAUBIA DIEVIŠKASIS KŪDIKĖLIS ŠVENTA KALĖDŲ RAMYBE …

Tegul Šv.Kalėdų naktį užsidega Vilties, Tikėjimo ir Meilės laužas, pripildydamas Jūsų širdys gerumo, laimės, dvasios turtų, o Naujieji  2 0 1 5 metai tebūna turtingesni Jūsų namams. Tegul kuo daugiau džiaugsmo skleidžiasi Jūsų širdyse, kad niekados netrūktų reikalingų žodžių artimiesiems ir visiškai svetimam, netyčia sutiktam žmogui. Tikėkime, kas - gera, skleiskime gėrį, ir gėris mus lydės.

Nuoširdžiai sveikinu visus Blogo skaitytojus.

Džiaugsmingų, jaukių Šv.Kalėdų ir visų gerų norų išsipildymo ateinančiais metais !

Su meile ir pagarba.

- GLUOSNIS -

Rodyk draugams

DIEVO PALAIMOS IR DVASIOS RAMYBĖS …

MIELI BLOG’O SKAITYTOJAI !

Sveikinu visus su Šv. Velykom ! Tegul su Kristaus prisikėlimo šviesa į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, o kartu su margintais margučiais stiprybė, meilė, ir kuo geriausių emocijų, bei neprarasti optimizmo, džiaugsmo šiuo nelengvu metu.

Linksmų Šventų Velykų, spalvingų margučių bei neblėstančių šypsenų ! :) :) :)

SU GRAŽIAUSIA PAVASARIO ŠVENTE !

- GLUOSNIS -

Rodyk draugams

Senesni įrašai »