BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

2010, Gruodis

2011 - ŲJŲ LANGAS DAR - SKAIDRUS …

Laiko gūsiai nuplėš paskutinius kalendoriaus lapelius. Net patikėti sunku, kad šitas kalendorius dar palyginti neseniai buvo storas … Pamenat - žiūrėjom į jį ir galvojom : kiek dienų priešakyje, vilčių ir susitikimų, darbų, žygių, džiaugsmingų vakarų ! … Ir štai visa tai - jau eina į praeitį. Šauk nešaukęs - nieko nesugrąžinsi, nebent prisiminimus. Prieš akis naujas - ir vėl storas - kalendorius. Ant jo keturi paslaptingi skaičiai  2 0 1 1 . Tarytum durys į nežinomą pasaulį …

Naujieji, Naujieji … Regis įmanytume - viską pradėtume iš naujo ! … Daugelis esame gabūs, bet va, ištesėti …, mes kai kada nebesurandam nei noro nei žodžių savoms mintims išreikšti. Ne sykį girdime iš kalbančios dėžės - TV, iš seimo galvų, iš tribūnų prisiekinėjant : atiduosime visas jėgas, viską padarysime … įgyvendinsim, spręsim sunkmečio iššūkio problemas … Nepraleidžia “galvos”  progos pašiepti trūkumus, kuriu apstu, bet vengiama didesnės atsakomybės …

Pamenu, prieš metus tokį atsitikimą - darbovietėje. Vienas  “šaunuolis” išsijuosęs koneveikdavo savo viršininką, sakydamas, jog toks nemokša gadina visų vadovų autoritetą … Tą viršininką nemokšą  atleido ir tam “šaunuoliui” pasiūlė užimti jo vietą. Ir ką jūs manot ?  “Šaunuolis” iškart atsisakė paaukštinimo : girdi, kam man viso to reikia ? … Bet jeigu šitaip, tai ar tu žmogau, turi moralinę, teisę vien kritikuoti kitus - pats nė piršto nepajudindamas ? Dar ne visuomet pas mus lemia žinios, gabumai, pastangos - kai kada kažkieno “globėjiška” ranka kelia vidutinioką ar net visai menkystą … Ne visi prisimena, kad jokie nuopelnai, talentai ar pareigos nesuteikia teisės plėšikauti, grobstyti, prisikišti kišenes, žeminti kitus žmones …

Tačiau Naujųjų  2011-ųjų langas dar skaidrus, švarus švarutėlis : tegul kas buvo bloga, teištirpsta kartu su paskutiniuoju laikrodžio dūžiu.

Tikiu, kad likimai, gyvenimai priklauso nuo meilės, pagarbos, ištikimybės - visų tų žmogui brangiausių dalykų, kurie neišmatuojami, nepasveriami jokiais prietaisais, bet kurie mūsų valioje, mūsų rankose.

Tikiu, jog mūsų santarvė bei pažanga tai mūsų ir mūsų vaikų ateitis priklauso nuo kiekvieno ištarto  “taip” arba “ne” …

Taigi - geros nuotaikos, drąsos … , verčiant paskutinį kalendoriaus lapelį.

LAIMINGŲ  IR  PRASMINGŲ   2 0 1 1   METŲ  ! !

Rodyk draugams

KALĖDŲ VARPAI

Kelkite … kelkite … kelkite …

Kaip paslaptingai gaudžia varpai. Nepaliaujamai sklinda sidabriniai jų aidai, džiaugsmingai užliedami visą žemę. Kokie paslaptingi tu varpų aidai.

Kelkite … kelkite … kelkite …

———————————————————-

Ir budėjo nakties tamsumoje susirinkusios minių minios, o iš jų akių įsmeigtų į paslaptingas erdves, tryško begalinis ilgesys. Laukė ir troško jos To, kuris turėjo ateiti ir atnešti pasauliui tiesą ir laimę. Iškeltomis rankomis siuntė į žvaigždėtas erdves maldą :

-Ateik ! …

Ir nušvito neišmatuojamos erdvės, o minių akys spindėjo džiaugsmu …

Štai atėjo Jis iš Paslaptingojo Pasaulio, amžių lauktasis, toks mažas vaikelis, ir išskleidė minioms savo mažytes rankytes, ir taip meiliai šypsojos. Toji Jo šypsena įžiebė jų krūtinėse karštą meilę …

————————————————————-

Taip išdidžiai gaudžia Šv. Kalėdų varpai, o jų aidai taip ramina sielą, nes jose girdisi Šv. Kalėdų Mintis :

- Ramybė geros valios žmonėms …

————————————————————-

Mano jausmų, bei minčių BLOGAS - LAZURITAS skaitytojai !

Prie šventinio stalo sėskime su šviesia viltimi ir tikėjimu. Geros sveikatos Jums. Sėkmės ir džiaugsmo Jūsų namams.

Laimingi būkite ! Ramių šviesių Šv.Kalėdų !

Su meile ir pagarba

- GLUOSNIS -

Rodyk draugams

KEISKIM LIETUVIŠKĄJĮ MENTALITETĄ

Džiugu, kai pamatai kaip keičiasi tavo gimtasis miestas. Atjaunėjo seni namai, senos vaikystės gatvės. Kiek atidaryta naujų ištaigingų parduotuvių … Geriau tvarkomi gimtinės keliai. Miestai vis labiau panašėja į vakarietiškus, lentynos lūžta nuo prekių.

Bet pripažinkime, Lietuvoje yra dalykų, kurie gali išmušti iš vėžių kiekvieną iš mūsų … Vizgi dar esame niūrus, nežinia ko norintis, nepatenkinti žmonės …   Tiesiog įprasta skųstis pačiais paprasčiausiais dalykais. Susidaro toks įspūdis, kad mūsų žmonių sąmonė dar nespėjo pasivyti visų pokyčių. Akivaizdu, kad žmonių mentalitetas po įstojimo i ES  yra mažai pasikeitęs.

Norint turėti sveiką visuomenę ir gyventi dar geriau, keiskim savo mąstymą …

Rodyk draugams

GYVENIMAS - SUDĖTINGAS AUDINYS …

Už sienos laikrodis stipriais dūžiais skalambija laiką … Sniegas balkone pūpso it purios antklodės … Užuodžiau kavos, apskrudintos duonos ir bananų kvapą … Balandžių pulkas plastelėjo nuo stogo, pasklisdamas į visas puses … Dar gulėjau lovoje ir buvau paskendęs ryto erdvės apmąstymuose … Tai viena iš tų gausybės akimirkų, akimirkų be įprastų įvykių, įsipareigojimų …

… Pasaulis didelis ir kartu mažas … Amerikiečiai ir europiečiai tampa vis kvailesni ir silpni … Valdyti visą pasaulį turėjo svajonę  B. Napoleonas, kitas A. Hitleris, trečias J.Stalinas. Kokios didžios asmenybės … Šiais laikais - pasauliui, XXI amžiuje reikia kai ko daugiau nei karinės galios … Pasaulis dabar sudėtingesnis. Kur slypi tikroji galia ? Politikoje ? Galia turi ministrai, pirmininkai ir prezidentai. Šiuolaikinis gyvenimas yra sudėtingas audinys. Jeigu nori jį visą užvaldyti, privalai sugriebti kiekvieną giją …

Rodyk draugams